Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinin 4.maddesinin 8.fıkrasına istaneden mezuniyet sınav hakkı bulunan, aşağıda isimleri belirtilen öğrencilere ilgili derslerden sınav yapılacaktır. Sınav tarih ve saatleri aşağıda belirtirlmiştir.

Öğr. Numarası Öğr. Adı Soyadı Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu
175502011 Cengiz KOÇAK BHK215 Haritacılık Faaliyetleri   Öğr. Gör.İlke EKİZOĞLU 24.10.2019 10:00 Amfi-I
BHK208  Harita Yapımı   Öğr. Gör.İlke EKİZOĞLU 24.10.2019 11:00 Amfi-I
YD101  Yabancı Dil-I   Öğr.Gör.Eda YILDIZ 24.10.2019 14:00 Amfi-I
165502053 Serkan KAYA BHK110  Alet Bilgisi   Öğr. Gör.İlknur KAYNAR KULAKCI 24.10.2019 14:00 Amfi-I
165502050 Samet Can GEZİCİ BHK204  Arazi Yönetimi   Öğr. Gör.İlknur KAYNAR KULAKCI 01.11.2019 16:00 Amfi-I