Yükseköğretim Programının Adı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Emlak Yönetimi Programı

Harita ve Kadastro Programı (Normal Öğretim)

Harita ve Kadastro Programı (İkinci Öğretim)

İnşaat Teknolojisi Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Normal Öğretim)

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (İkinci Öğretim)

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Mimari Restorasyon Programı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Eğitim Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2 (iki)

Kontenjanı
Program AdıGenel KontenjanEn Küçük PuanEn Büyük Puan
Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı30189,26249216,44471
Emlak Yönetimi Programı – – –
Harita ve Kadastro Programı (Normal Öğretim) 40 218,89631 324,14520
Harita ve Kadastro Programı (İkinci Öğretim)40203,85112239,55762
İnşaat Teknolojisi Programı 50 172,10623 269,66613
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Normal Öğretim) 60 220,68168 279,32789
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (İkinci Öğretim)40203,10572252,34456
Laboratuvar Teknolojisi Programı
Mimari Restorasyon Programı 40190,58640 264,58339
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 40 238,24686 288,99082
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Staj, eğitim-öğretim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörlerde uygulayabilme becerilerini geliştirmelerine ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik 30 iş günü süren bir staj yapma zorunlukları vardır.

Öğrencilerimiz stajlarını, 4.yarıyılın sonunda (yaz döneminde) (Akademik Takvime göre Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun belirleyeceği tarihler arasında) yurt içi veya yurt dışı, kamu veya özel kurum/kuruluşlarda yapabilirler.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi, içinde bulunan Meslek Yüksekokulu,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  futbol, basketbol, voleybol sahaları, tören alanı ve öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları Yurt-Kur’a ait kız ve erkek öğrenci yurtları ile mükemmel bir fiziki alana sahiptir.

Meslek Yüksekokulu’muzda, 4 amfi, 10 sınıf, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 teknik resim sınıfı,  1 İş Sağlığı ve Güvenliği laboratuvarı,  1 Malzeme Laboratuvarı ve 1 Harita Laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğrenciler, Boyabat Yerleşkesinde bulunan ücretsiz internet imkânından faydalanabilir, kütüphanede ilgi duydukları alanlardaki güncel kitap ve dergilere, edebi eserlere ve romanlara ulaşabilir, araştırma yapabilir, futbol, basketbol, voleybol sahaları ve kantinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilirler. Ayrıca sinema, tiyatro, konferans ve seminer salonumuzda kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleyebilmekte, söyleşilere ve etkinliklere katılabilmektedirler.

Programa ilişkin eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer/yerleşke

Fakülte Cd. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / Sinop​

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları

Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılmaktadır.

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, KZÖ olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, SNÜ’de kayıtlı öğrenci olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
d) KZÖ ile SNÜ arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
g) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,


(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

(3)Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerde, belirli bir not ortalaması aranmaz, ancak başarısız dersi bulunmayan öğrencilere öncelik tanınır.

Barınma İmkanları

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları Yurt-Kur’a ait kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır.

Ulaşım İmkanları

Boyabat ilçesi, Sinop Merkeze 85 km, Kastamonu Merkeze 110 km, Samsun ilinin Havza İlçesine 135 km uzaklıktadır. İstanbul’a her gün karşılıklı uçak seferleri mevcutken birçok otobüs firması da İstanbul, Ankara, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Havza ve daha birçok il ve ilçeye karşılıklı seferler düzenlemektedir.

Boyabat Meslek Yüksekokulu, Boyabat ilçe merkezine yürüyüş mesafesinde olup toplu taşıma araçları ile de ulaşım sağlanabilmektedir.

Burs imkânları

1.   KYK Üniversite Kontenjanı Bursu (*)

2.   Kısmi zamanlı çalışma bursu (*)

3.   Yemek yardımı (*)

(*)  Sinop Üniversitesi tarafından Meslek Yüksekokulumuza ayrılan kontenjanlar dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere MYO Burs Komisyonunca tespiti yapılarak tahsis edilmektedirler.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru İlanını Nereden Öğrenebilirim?

Öğrenci Duyuru Panolarından

Boyabat Meslek Yüksekokulu internet sitesinden (bmyo.sinop.edu.tr),

Kurumsal Facebook adresinden        (@boyabatmyokurumsal)

Beslenme Yardımı ve İmkanları

Sinop Üniversitesi tarafından Meslek Yüksekokulumuza ayrılan kontenjanlar dahilinde başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere ücretsiz yemek bursu verilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda bulunan yemekhanede öğrenciler için günde iki öğün (öğlen+akşam) yemek servisi de sunulmaktadır.

Diğer İmkanlar

Öğrenciler, Boyabat Yerleşkesinde bulunan ücretsiz internet imkânından faydalanabilir, kütüphanede ilgi duydukları alanlardaki güncel kitap ve dergilere, edebi eserlere ve romanlara ulaşabilir, araştırma yapabilir, futbol, basketbol, voleybol sahaları ve kantinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilirler. Ayrıca sinema, tiyatro, konferans ve seminer salonumuzda kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleyebilmekte, söyleşilere ve etkinliklere katılabilmektedirler.