Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin Merkez Kütüphanesi ve Hizmetlerine yönelik görüşlerini öğrenmek amacıyla hazırlanan  11 (onbir) sorudan oluşan  Anket ‘e katılabilirsiniz.